அனைத்து பகுப்புகள்

முகப்பு>விண்ணப்ப

வார்ப்பு அக்ரிலிக் தாளின் சிறப்பியல்பு சிறந்த வெளிப்படைத்தன்மை, அதிக ஒளி பரிமாற்றம், ஏராளமான வண்ணம், எளிதான புனைகதை, நல்ல மின்சார காப்பு, பிளாஸ்டிக்கிடையே மிக உயர்ந்த வானிலை எதிர்ப்பு மற்றும் நல்ல இரசாயன சகிப்புத்தன்மை கொண்டது. எனவே, அக்ரிலிக் தாள் நம் அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இது முக்கியமாக பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது: விளம்பரம், மரச்சாமான்கள் & வடிவமைப்பு, சுகாதாரப் பொருட்கள், காட்சி, பகிர்வு சுவர் & அலங்காரம், கட்டிடக்கலை & கட்டுமானம், வாகனம் மற்றும் போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு கவசம்.

 • விளக்கு
  விளக்கு
 • வாகனம் மற்றும் போக்குவரத்து
  வாகனம் மற்றும் போக்குவரத்து
 • பாதுகாப்பு கவசம்
  பாதுகாப்பு கவசம்
 • கட்டிடக்கலை மற்றும் கட்டுமானம்
  கட்டிடக்கலை மற்றும் கட்டுமானம்
 • பகிர்வு சுவர் & அலங்காரம்
  பகிர்வு சுவர் & அலங்காரம்
 • காட்சி
  காட்சி
 • சுகாதாரப் பொருட்கள்
  சுகாதாரப் பொருட்கள்
 • மரச்சாமான்கள்
  மரச்சாமான்கள்
 • விளம்பரம்
  விளம்பரம்

  சூடான வகைகள்