ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಮನೆ>ಬೆಂಬಲ>ಪ್ರದರ್ಶನ

ಫೆಸ್ಪಾ 2018 ಜರ್ಮನಿ

ಸಮಯ: 2018-05-25 ಹಿಟ್ಸ್: 168

ನಾವು ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ FESPA 2018 ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಳಗೆ ಇದೆ.

ಫೆಸ್ಪಾ 2018 ಜರ್ಮನಿ 

ಮತಗಟ್ಟೆ: ಹಾಲ್ 5.2-B28

ದಿನಾಂಕ: 15-18 ಮೇ, 2018

ವಿಳಾಸ: ಮೆಸ್ಸೆ ಬರ್ಲಿನ್ GmbH, ಮೆಸ್ಸೆಡಮ್ 22, 14055 ಬರ್ಲಿನ್, ಜರ್ಮನಿ