ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងបរិក្ខារនៃទីក្រុងសៀងហៃ លើកទី២៧ (Apppexpo)

ពេលវេលា: 2019-03-15 ចុច៖ 209

យើងបានចូលរួមកម្មវិធី Apppexpo 2019 នៅសៀងហៃ ខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានអំពីស្តង់របស់យើង។

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងបរិក្ខារនៃទីក្រុងសៀងហៃ លើកទី២៧ (Apppexpo)

Booth: 5.1H -A0336

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៨-៣១ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៨

Fair Venue: No 333 Songze Avenue, Shanghai National Convention Center.

មុន៖ SIGN China 2019 · SHENZHEN

បន្ទាប់: FESPA Global Print Expo 2019

ប្រភេទក្តៅ