ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងគ្រឿងបរិក្ខាររបស់ទីក្រុងស៊ាងហៃ លើកទី២៥ (Apppexpo)

ពេលវេលា: 2017-03-18 ចុច៖ 213

យើងបានចូលរួមកម្មវិធី Apppexpo 2017 នៅសៀងហៃ ខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានអំពីស្តង់របស់យើង៖

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងគ្រឿងបរិក្ខាររបស់ទីក្រុងស៊ាងហៃ លើកទី២៥ (Apppexpo)

ស្តង់៖ 4.1H-A0229

Date: 8th~11th March., 2017

Fair Venue: No 333 Songze Avenue, Shanghai National Convention Center.(Line 2,East Xujing road station, Exit No 5/6 by Shanghai Metro)

ប្រភេទក្តៅ