ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

វគ្គទី ១២៦ # ខុនតុនវគ្គទី ១

ពេលវេលា: 2019-10-27 ចុច៖ 218

យើងបានចូលរួមក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ខុនដូវគ្គទី ១ ១២៦ # ខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

វគ្គទី ១២៦ # ខុនតុនវគ្គទី ១

ស្តង់: ៩.២ អិល ៣១

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៥-១៩ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩

ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍នាំចូលនិងនាំចេញចិន (ក្វាងចូវប្រទេសចិន)