ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍សញ្ញាអាយអេអាយអេឆ្នាំ ២០១៨

ពេលវេលា: 2023-03-13 ចុច៖ 41


ISA International Sign Expo 2023 will be held in Las Vegas, USA from April 12 to14. អាគ្រីលីក Jumei ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នេះ យើងនឹងនាំយកផលិតផល acrylic ដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់យើងសម្រាប់អ្នក។


ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​អំពី​ស្តង់​របស់​យើង៖

ស្តង់៖ ៤៨០១

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១២ ដល់ ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣

ទីកន្លែងពិព័រណ៍៖ 3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89119 សហរដ្ឋអាមេរិក។ 

យើងទន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នក!