ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

FESPA 2018 ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ពេលវេលា: 2018-05-25 ចុច៖ 218

We attended FESPA 2018 Germany  in Berlin, below is our booth information.

FESPA 2018 ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ 

Booth: Hall 5.2-B28

Date: 15-18 May, 2018

Address: Messe Berlin GmbH,  Messedamm 22, 14055 Berlin, Germany

ប្រភេទក្តៅ