ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

បោះពុម្ពអនាគតឆ្នាំ ២០១៩

ពេលវេលា: 2019-07-20 ចុច៖ 124

យើងបានចូលរួមកម្មវិធីព្រីនធឺណិកផតថល ២០១៩ នៅសៅប៉ូឡូខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

បោះពុម្ពអនាគតឆ្នាំ ២០១៩

បញ្ជរ: 1-208

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ~ ១៣,២០១៩

ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ណ័ររ៉េសសៅប៉ូឡូប្រទេសប្រេស៊ីល 

រ៉ូហូសប៊ែរណាដូពូទីនអាយុ ៣៣៣ - លេខកូដហ្សីលីហ្គីលស៊ែមៈ ០២០៥៥-០០០ - សៅប៉ូឡូ / អេស។