ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

ផ្លាកសញ្ញាអនាគតប៊ែលធីឆ្នាំ ២០១៧

ពេលវេលា: 2018-08-06 ចុច៖ 131

យើងបានចូលរួមឆ្នាំ ២០១៨ របស់ SERIGRAFIA SIGN FUTURE TEXTIL នៅ Sao Paulo ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

ផ្លាកសញ្ញាអនាគតប៊ែលធីឆ្នាំ ២០១៧

បញ្ជរ: 1-121

កាលបរិច្ឆេទ: កក្កដា 25-28, 2018

ទីកន្លែងពិព័រណ៍៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ណ័ររ៉េសសៅប៉ូឡូប្រទេសប្រេស៊ីល

អាស័យដ្ឋានលំអិតៈ Rua Jose Bernardo Pinto, ៣៣៣- Vila Guilherme លេខកូដតំបន់៖ ០២០៥៥-០០០, Sao Paulo