બધા શ્રેણીઓ

હોમ>આધાર>પ્રદર્શન

27 મી શાંઘાઈ ઇન્ટ'એલ એડ અને સાઇન ટેકનોલોજી અને ઉપકરણો પ્રદર્શન (એપપેક્સ્પો)

સમય: 2019-03-15 હિટ્સ: 46

અમે શાંઘાઈમાં Apppexpo 2019 માં હાજરી આપી હતી, નીચે અમારી બૂથ માહિતી છે.

27 મી શાંઘાઈ ઇન્ટ'એલ એડ અને સાઇન ટેકનોલોજી અને ઉપકરણો પ્રદર્શન (એપપેક્સ્પો)

બૂથ: 5.1H -A0336

તારીખ: માર્ચ 5-8, 2019

મેળાનું સ્થળ: નંબર 333 સોંગઝે એવન્યુ, શાંઘાઈ નેશનલ કન્વેન્શન સેન્ટર.